משרדנו מייצג לקוחות בכל היבט של הנדל"ן בעסקאות הקשורות לנכסים פרטיים או מסחריים, בכל הנוגע לחידוש והתחדשות עירונית, רכישת קרקעות, הסכמי קומבינציה, הסכמי שיתוף בקבוצות רכישה, רישום בית משותף ותקנון, תביעות מול דייר סרבן, פינוי מקרקעין ועוד.

המשרד מייצג לקוחות מגוונים בכל ענייני הנדל"ן במהלך רכישה ומכירה של נכס, חכירה ומימון מחדש וזאת באמצעות משא ומתן הנוגע לתוכן החוזה על כלל סעיפיו. כמו כן, אנו מייצגים בסכסוכים הנוגעים לליקוי בניה, איחור במסירה והפרות נוספות מצד המוכר. בנוסף, אנו מסייעים ללקוחותינו להגן על זכותם בנכס במקרה של עיקולים או מימוש משכנתאות.